Jak? Čtete dál a dozvíte se více o tom, co MOSS je, k čemu slouží a jak jej můžete začít využívat při svém podnikání a plnění povinností souvisejících s DPH.

S účinností od 1. ledna 2015 došlo k zásadním změnám v pravidlech pro stanovení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb televizního a rozhlasového vysílání a elektronicky poskytovaných služeb. Z pohledu DPH jsou tyto služby vždy zdaňovány v místě příjemce služby. Poskytovatelé těchto služeb ať jsou z EU nebo mimo EU, jejichž zákazníkem je konečný spotřebitel usazený v EU, mají povinnost odvést DPH z těchto služeb v členském státě EU, ve kterém je usazen konečný spotřebitel, kterému tuto službu poskytují.

Říkáte si, „to se mě asi týkat nebude, když si mí zákazníci prostřednictvím webu občas stáhnou nějakou tu počítačovou hru či melodii nebo si sem tam něco koupí na online aukci, kterou jsem si nedávno zřídil/a.“ Opak je však pravdou. Podnikatelé využívají pro své podnikání internet a mobilní aplikace čím dál tím více. Pomocí nich si mohou jejich služby zakoupit i koneční spotřebitelé, tedy nepodnikající občané i z jiných členských států EU. Pokud si Vaší elektronicky poskytovanou službu koupí právě takový občan, vzniká Vám povinnost odvést DPH ve státě, ve kterém je tento občan usazen, tzn. ve kterém bydlí a službu spotřebuje. A v tuto chvíli si řeknete: „no, ale jak to udělám, když ani nevím, na jakém finančním úřadě se tam mám registrovat k DPH, nevím, jaká tam platí sazba DPH, jak si mám najít jejich zákon o DPH nebo kde najít nějakého tamního daňového poradce, který by mi s tím pomohl, když vůbec neznám jejich jazyk?“ A v tuto chvíli Vám přichází na pomoc právě systém MOSS.

Systém MOSS (z angličtiny Mini One Stop Shop) neboli zvláštní režim jednoho správního místa využívají poskytovatelé výše uvedených vybraných služeb, kteří poskytují tyto služby osobám nepovinných k dani usazeným v členských státech EU.

Kdo je osobou povinnou k dani? Je to fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje ekonomické činnosti (podniká) a která poskytuje výše uvedené vybrané služby přeshraničně v rámci EU.

Kdo je osobou nepovinnou k dani? Jen konečný spotřebitel jiného členského státu EU, který výše uvedenou vybranou službu nakoupí a nepoužije pro svou ekonomickou činnost (podnikání), tedy využije ji pouze pro svou soukromou spotřebu.

Pokud jste osobou povinnou k dani, která vybrané služby poskytuje osobám nepovinným k dani usazených v členských státech EU, musel/a byste se registrovat k DPH v každém jednotlivém státě EU, ve kterých je usazen příjemce Vaší služby a odvést tam DPH. To je ale velmi časově, administrativně i finančně náročné. Zavedením zvláštního režimu jednoho správního místa (MOSS) Vám tato činnost odpadá, pokud se rozhodne MOSS používat. Plníte tak své daňové povinnosti prostřednictvím jednoho členského státu EU tzv. členský stát identifikace. Daňová správa tohoto jednoho členského státu bude provádět výběr, evidenci a odvod vybrané DPH do dotčených členských států.

Jak se mám do režimu MOSS přihlásit? Podmínkou pro registraci do systému MOSS je Vaše platná DIČ buď z titulu plátce DPH nebo identifikované osoby. Na daňovém portále Finanční správy ČR je zveřejněna Žádost o registraci do režimu MOSS. Tu lze učinit výhradně elektronicky prostřednictvím daňového portálu s ověřením identity přihlášením do Vaší datové schránky nebo musí být elektronicky podepsána. Do režimu MOSS je registrace dobrovolná. Pokud se však rozhodnete zaregistrovat do režimu MOSS, musíte tento režim uplatňovat ve všech členských státech EU. Pro zvláštní režim jednoho správního místa byl stanoven za Českou Republiku Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. Komunikace s tímto finančním úřadem probíhá výhradně elektronicky.

Jak MOSS funguje? Po registraci do režimu MOSS začínáte podávat pouze jedno jediné daňové přiznání za zdaňovací období. V přiznání uvedete celkovou hodnotu (v eurech) poskytnutých služeb pro každý jednotlivý členský stát, ve kterém jsou usazeni Vaši koneční spotřebitelé. Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí. Daňové přiznání podáváte prostřednictvím daňového portálu a DPH platíte na speciálně zřízený bankovní účet českého správce daně (tj. finančního úřadu). Přeposlání platby a relevantních informací z daňového přiznání do členského státu příjemce služby již zajistí Finanční správa ČR.

Zvažujete-li přihlášení do systému MOSS nebo máte další otázky k tomuto tématu jako např. zda se povinnost odvést DPH týká i Vašeho podnikání, jak vést záznamní povinnost, kde najít další informace k MOSS, jak zaplatit správně daň v rámci MOSS nebo si prostě jen nevíte s něčím rady, neváhejte se obrátit na svého daňového poradce, který Vám rád poradí.

Sdílej