Daně

Kdo by nechtěl být za dobře s finančním úřadem. Mít optimalizované a včas zaplacené daně přináší klid do podnikání. Díky povinnému pojištění profesní způsobilosti převezmu plnou zodpovědnost za vaše daně.

=

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

=

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

=

Přiznání k dani z přidané hodnoty

=

Přiznání k silniční dani

=

Přiznání k dani z nemovitých věcí

=

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

=

Daňová optimalizace

=

Registrace k daním

=

Zastupování před úřady

=

Daňové poradenství

=

Mzdové poradenství

=

Odklad podání přiznání k dani z příjmů a platby této daně

Účetnictví

V podnikání je nutné dělat zodpovědná rozhodnutí. Ať už máte nos na příležitosti nebo spoléháte na intuici, vždy je dobré opírat se o kvalitní data z dobře vedeného účetnictví.

=

Kompletní vedení účetnictví

=

Nastavení účetní metodiky a postupů účtování

=

Vytvoření interních směrnic

=

Rekonstrukce účetnictví

=

Kontrola účetnictví

=

Účetní poradenství

=

Převzetí účetnictví i v průběhu účetního období

=

Zajištění auditu a asistence při auditu

=

Spolupráce s advokátem

=

Výběr a implementace účetního systému

=

Optimalizace chodu účetního oddělení

=

Zaškolení pracovníků

Reporting

Když už máte kvalitní data o vašich financích, bude dobré se v nich orientovat mrknutím oka. Dobře nastavený reporting vám pomůže se včas rozhodovat a tím řídit vaši společnost.

=

Účetní závěrka podle českých právních předpisů

=

Výroční zpráva a zpráva o vztazích se spřízněnými subjekty

=

Výkazy pro Český statistický úřad (ČSÚ) a Českou národní banku (ČNB)

=

Finanční analýza a zhodnocení finančního zdraví podniku

=

Identifikace příčin špatných výsledků hospodaření a optimalizace chodu finančních toků

=

Nastavení a optimalizace reportingu pro interní potřeby, zahraniční centrálu a vlastníka

=

Tvorba rozpočtů a předpovědí

=

Identifikace rizik interních procesů a jejich optimalizace

=

Optimalizace chodu controllingového oddělení

Pusťte se do toho právě teď

Společně vybereme služby, které vám přinesou přesně to, co potřebujete.