V polovině ledna 2018 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn nález Ústavního soudu týkající se zákona o evidenci tržeb (EET), který i nadále platí až na vybraná ustanovení zákona, která se ruší uplynutím 28. února 2018, respektive 31. prosince 2018.

Jaké jsou změny v elektronické evidenci tržeb? Došlo k odložení (nikoliv zrušení) startu 3. a 4. fáze EET, zrušení povinnosti evidovat platby kartou a zrušení povinnosti uvádět na účtence DIČ.

Proč došlo k těmto změnám v elektronické evidenci tržeb? Ústavní soud konstatoval, že jakékoliv výjimky ze zákona o elektronické evidenci tržeb musí být zakotveny v zákoně, nelze je tedy zavést pouze nařízením vlády. Většina povinností vyplývající ze zákona o elektronické evidenci tržeb pro poplatníky nadále trvá a zůstává beze změn.

O jaké změny v EET se přesně jedná?

Poplatníci, kteří provádějí činnosti spadající do 3. a 4. fáze EET nemusí začít evidovat tržby od 1. března 2018, resp. 1. června 2018. Přesný termín startu 3. a 4. fáze EET bude odvozen od schválení novely zákona o elektronické evidenci tržeb.

Platby platební kartou prostřednictvím platebních terminálů, tak i online platby přes internet již nebudou podléhat elektronické evidenci tržeb počínaje 1. březnem 2018. I po tomto datu mohou nadále poplatníci platby platební kartou evidovat dobrovolně a neměnit nastavení pokladních systémů.

Od 1. března 2018 již nemusí být součástí účtenky pro EET daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka. Avšak samotná povinnost zasílat údaj o DIČ poplatníka datovou zprávou Finanční správě zůstává i nadále. I po tomto datu mohou poplatníci DIČ na účtence pro EET uvádět dobrovolně a nemusí proto měnit nastavení pokladních systémů. Pokud je poplatník  plátce DPH a rozhodl se vystavovat jeden jediný doklad, který plní funkci účtenky pro EET i daňového dokladu podle zákona o DPH, musí na takovém dokladu uvádět stále i  své DIČ.

S účinností od 1. ledna 2019 se ruší nařízení vlády, kterým byla stanovena výjimka z EET pro těžce zrakově postižené a pro prodejce sladkovodních ryb.

Nyní nezbývá než čekat na novelu zákona o evidenci tržeb a uvidíme, co nového přinese…

Sdílej