Pokud je Vaše odpověď na položenou otázku záporná nebo slyšíte pojem „daňová informační schránka“ poprvé, pak je tento článek určený právě Vám.

Co to je daňová informační schránka? Jsou to spis a osobní daňové účty daňového subjektu (tedy Vaše nebo Vaší firmy), které vede finanční úřad v elektronické podobě. POZOR! Není to však datová schránka, jak si někteří lidé myslí. Datová schránka se používá pro komunikaci nejen s finančním úřadem, ale i pro komunikaci s celou státní správou. Prostřednictvím daňové informační schránky však můžete kdykoliv získat informace z Vašeho spisu nebo z Vašeho osobního daňového účtu, ale nemůžete prostřednictvím daňové informační schránky komunikovat s finančním úřadem.

Jaké informace najdu v daňové informační schránce? Informace o daňovém subjektu vedené na finančních úřadech, registrace k daním, adresu Vašeho finančního úřadu, bankovní účty registrované u finančního úřadu, osoby, které mají přístup do daňové informační schránky. Cenné informace můžete čerpat z osobních účtů k jednotlivým daním, které platíte u jednotlivých finančních úřadů. A to kdykoliv a zdarma! V daňové informační schránce naleznete také svůj osobní daňový kalendář, který je sestaven Vám na míru podle Vaší daňové registrace. A poslední důležitou informací je i přehled písemností, které jste si vyměnili s finančním úřadem, ať jde o podaná přiznání a žádosti, ale i o platební výměry, výzvy a oznámení od finančního úřadu.

V čem mi daňová informační schránka pomůže? Prostřednictvím daňové informační schránky si můžete pravidelně kontrolovat stav daňových účtů vedených u finančních úřadů se svojí daňovou evidencí nebo účetnictvím. Dříve jste museli podávat písemnou žádost o výpis ze spisu nebo daňových účtů a zaplatit za tuto službu správní poplatek, ale nyní se můžete zdarma a kdykoliv podívat, jaké informace o Vás finanční úřad vede. Daňová informační schránka pomůže i Vašemu daňovému poradci, kterému můžete zřídit přístup a přenechat mu správu daňové informační schránky. Osobní daňový kalendář Vám připomene Vaše daňové povinnosti tak, že vždy podáte přiznání a hlášení a zaplatíte finančnímu úřadu včas.

Kde najdu právní úpravu daňové informační schránky? Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád nám přinesl v §69 a následujících právě tuto užitečnou novinku. Daňová informační schránka je zřízena na technickém zařízení finančního úřadu, pokud je k tomu finanční úřad vybaven. Je tedy zapotřebí se nejdříve zeptat na místně příslušném finančním úřadě (tj. finanční úřad, v jehož působnosti máte trvalé bydliště nebo sídlo firmy), zda Váš finanční úřad nabízí pro daňové poplatníky tuto službu. Pokud získáte kladnou odpověď, můžete přistoupit k zařízení daňové informační schránky.

Jak zřídím daňovou informační schránku? Pokud je Vaše společnost právnická osoba, která vzniká zápisem do obchodního rejstříku, je jí bezprostředně po jejím zápisu do obchodního rejstříku společně s datovou schránkou zřízena i daňová informační schránka. V tomto případě podáte na místně příslušný finanční úřad pouze „přihlášku k nahlížení do daňové informační schránky“, která musí být učiněna pouze elektronicky prostřednictvím daňového portálu (tj. elektronické služby Finanční správy České republiky).

Pokud jste fyzická osoba (občan), musíte nejprve podat „žádost o zřízení daňové informační schránky“ také pouze elektronicky prostřednictvím daňového portálu. Podání žádosti musí být ověřeno přihlášením do Vaší osobní datové schránky, kterou Vám zřídí bezplatně na počkání pobočka České pošty na přepážce Czech POINT po předložení dokladu totožnosti. Pro ověření můžete použít i Váš elektronický podpis, který Vám zřídí za poplatek certifikační autorita (např. Česká pošta na přepážce Czech POINT). Finanční úřad zřídí daňovou informační schránku do 15 dní od obdržení žádosti. Je nutné prostřednictvím daňového portálu podat také „přihlášku k nahlížení do daňové informační schránky“, jejíž podání musí být rovněž ověřeno přihlášením do Vaší osobní datové schránky nebo podepsané Vaším uznávaným elektronickým podpisem.

Po podání žádosti a přihlášky Vás místně příslušný finanční úřad vyrozumí o jejím zřízení i o přístupu. Do daňové informační schránky se přihlásíte na daňovém portálu v sekci „služby daňové informační schránky“.

Jak zruším daňovou informační schránku? Na daňovém portálu vyplníte „žádost o zrušení daňové informační schránky“ a podání ověříte přihlášením do osobní datové schránky nebo podepíšete svým uznávaným elektronickým podpisem. Ale věřte, že až si daňovou informační schránku vyzkoušíte, nebudete ji chtít už nikdy zrušit, protože je to velmi šikovná a užitečná věc.

Pokud si nevíte rady se zřízením daňové informační schránky, neváhejte kontaktovat svého daňového poradce nebo místně příslušný finanční úřad.

Sdílej