Ing. Jitka Kučerová

Daňová poradkyně

 • zapsaná v Komoře daňových poradců ČR
 • evidenční číslo 4468 od roku 2010
 • přihlášená k Etickému kodexu

Certifikovaná bilanční účetní

 • zapsaná v Komoře certifikovaných účetních
 • evidenční číslo 200025 od roku 2007

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze

 • fakulta financí a účetnictví
 • hlavní specializace účetnictví a finanční řízení podniku
 • vedlejší specializace učitelství ekonomických předmětů na středních školách

Diplom IFRS specialista

 • Institut certifikace účetních, a. s.
 • evidenční číslo 176 od roku 2017
 • zkouška byla vykonána podle sylabu ACCA

Můj příběh

Jak se stát daňovým poradcem

Poprvé jsem se setkala s jednoduchým účetnictvím (nyní daňovou evidencí) a daňovým přiznáním ve svých patnácti letech, kdy můj otec začal podnikat jako OSVČ a pověřil mě vedením veškeré své administrativy. Ač tehdy neznalá čehokoliv v oblasti daní a účetnictví jsem posbírala praktické rady od pracovnice z finančního úřadu, odborné znalosti od učitelky účetnictví ze střední rodinné školy, něco jsem si nastudovala sama a pustila jsem se do toho. Časem se ukázalo, že mě tato práce baví a cítila jsem, že se potřebuji dozvědět více o účetnictví i podnikových financích. Proto jsem se rozhodla pro maturitu z účetnictví a matematiky a pro další studium na fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V praxi jsem poznala, že výborná účetní potřebuje pro svou práci nejen účetní odborné znalosti, předvídavost, empatii vůči druhým lidem a schopnost je vést, ale i hlubší znalost daní a práva. Proto jsem si doplnila vzdělání o osvědčení daňového poradce. Díky této kombinaci kvalifikací jsem dokázala poskytovat odborné názory nejen k obchodním případům z mnoha pohledů. Zjistila jsem, že mě poradenství baví. A protože jsem člověk společenský, který pomáhá rád druhým s řešením problémů, stala se pro mě práce poradce životním posláním.

Moje praxe

Specialistka reportingu

Kodak Czech s.r.o.

2002 – 2004

Samostatná účetní a mzdová účetní

TMF Czech a.s.

2004 – 2006

Účetní konzultant

PricewaterhouseCoopers Česká Republika s.r.o.

2006 – 2008

Manažerka účetního oddělení

Hyundai Motor Czech s.r.o.

2009 – 2012

Senior manažerka oddělení controllingu

Hyundai Motor Czech s.r.o.

2012 – 2016

V průběhu mé dlouholeté praxe jsem působila snad na všech pozicích od účetní juniora a specialistky pro reporting až po seniorskou manažerskou pozici v podnikových financích u několika mezinárodních poradenských a obchodních společností. Zde jsem načerpala bohatou praxi a cenné zkušenosti. Setkala jsem se s reportingem podle českých pravidel i mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), poradenstvím, komplexním vedením účetnictví, mezd a daní jak z pohledu poskytovatele těchto služeb, tak i z pohledu klienta. Věnovala jsem se školení a vedení účetních, mzdových účetních i controllingových specialistů. Zastupovala jsem klienty, ale i zaměstnavatele při jednáních s finančními úřady, zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení, celním úřadem, auditory i daňovými poradci. Mám praktickou zkušenost s vedením účetnictví nově vznikajících účetních jednotek (výrobních i obchodních společností), ale i účetních jednotek, které se rozhodly ukončit svoji činnost, s přeshraniční DPH, mezinárodním zdaněním fyzických osob, rekonstrukcí účetnictví i daňovou evidencí pro OSVČ.

Zabývala jsem se identifikací příčin neefektivního fungování účetního i controllingového oddělení, následnými změnami v personálním obsazení a tvorbou nových pracovních pozic. Měla jsem možnost se účastnit implementace mzdového programu Elanor a revize nastavení účetního programu SAP (FI) z účetního i daňového pohledu (daň z příjmů právnických osob, DPH, souhrnné a kontrolní hlášení, Intrastat, dlouhodobý majetek, konsolidace účetních dat s daty zahraniční organizační složky). Byla jsem zodpovědná za kompletní reporting podle IFRS pro zahraniční centrálu a interní reporting. Připravovala jsem rozpočty a předpovědi hospodářského výsledku i peněžních prostředků za ČR i SR i konsolidovaně za oba státy. Účastnila jsem se finančních auditů dealerské sítě a po odborné stránce i projektu nastavení sledování finančního zdraví dealerské sítě (Business Management Intelligence).

Vytvořila jsem reportingový systém, jehož výstupy byly oceněny jako nejlepší v Evropě.
Vytvořila jsem automatickou kalkulaci dohadných položek na slevy a bonusy aut. Tato kalkulace byla oceněna jako unikátní v celé Evropě interním auditorem. Mateřská společnost se sídlem v Korejské republice rozhodla o implementaci této kalkulace ve všech pobočkách po světě.
Vymyslela jsem nástroj pro online monitorování obratu a marže náhradních dílů na denní bázi pro následnou implementaci do účetního systému.

Moje dovednosti

Účetní software

Mzdový software

Reporty

Moje zájmy

Jsem činorodý člověk, mám ráda hudbu a pohyb. Ve volném čase mě nejčastěji najdete na tanečním parketě. S Jakubem Necpálem, tanečním partnerem, držitelem nejvyšší taneční třídy M ve standardních a latinskoamerických tancích a lektorem tance, se věnujeme soutěžnímu tanci pod hlavičkou Českého svazu tanečního sportu. Reprezentujeme Taneční školu HES. V současné době nás již v tanci podporuje Městská část Praha 17 Řepy.

Kromě tance se věnuji i dalším aktivitám jako je běhání, aerobik, pilates, pěší turistika, cestování, čtení knih, ale i odpočinku v přírodě nebo na milované chalupě u Blatné v jižních Čechách, odkud pocházím.