Dle aktuálně platné legislativy k dnešnímu datu 1. 9. 2017 je upravena oblast reklamních a propagačních předmětů v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a v evropské směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.

Posouzení reklamy, propagace a souvisejících darů nebo reprezentace je individuální záležitostí u každého jednotlivého podnikatele. Jejich daňovou uznatelnost či naopak neuznatelnost je zapotřebí vždy posuzovat s ohledem na předmět činnosti podnikatele, počet a typ propagačních předmětů, příjemce reklamního předmětu nebo druh propagační akce. Pokud dáváte svým klientům či obchodním partnerům nějaké dárky nebo předměty, zbystřete pozornost a zamyslete se, zda máte tuto oblast ve svém podnikání správně daňově i účetně ošetřenou. Dnes Vám tedy prozradím pár slov o reklamních a propagačních předmětech do tzv. „limitu“.

Co se rozumí tímto „limitem“ u reklamních a propagačních předmětů? Je jím hodnota poskytovaného předmětu bez DPH, která nesmí překročit částku 500 Kč na kus a to jak z hlediska daně z příjmů, tak i daně z přidané hodnoty.

Z pohledu daně z příjmů se takový předmět nepovažuje za dar a je daňově účinným nákladem, pokud je však takový předmět opatřen Vaším jménem nebo Vaší ochrannou známkou a jeho hodnota bez DPH splňuje uvedený limit.

Zákon o dani z přidané hodnoty nepovažuje dodání propagačního předmětu v limitu za poskytnutí dárku pro účely podnikání, a tudíž není předmětem DPH a neaplikuje se žádná výstupní DPH. Přesto však podléhají takové propagační předměty podrobné evidenci. Jaké? Zeptejte se se svého daňového poradce.

V účetních předpisech nejsou reklamní a propagační předměty speciálně upraveny a lze při jejich vykazování v podvojném účetnictví použít Český účetní standard č. 019 a č. 017. Nicméně se doporučuje mít oblast poskytování reklamních a propagačních předmětů ošetřenou v interní směrnici. Též se na ně vztahuje povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví.

V daňové evidenci se promítne pořízení reklamních předmětů do limitu v daňově účinných nákladech a lze též nárokovat nárok na odpočet DPH stejně jako při účtování v podvojném účetnictví. Též podléhají inventarizaci.

Rozdáváte vzorky pro testování a propagaci či dodáváte zboží za protislužbu v podobě reklamy? Poskytujete zboží v rámci prodejních akcí a věnujete někomu dary? O tom až příště v některém z mých dalších článků…

Sdílej